ZWROTY I WYMIANA

Prawo do odstąpienia od umowy – prawo do zwrotu towaru

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od daty wejścia przez Państwa w posiadanie towarów albo – jeżeli umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Państwa w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych przez nas osobno – termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo objęli w posiadanie ostatni z dostarczanych towarów. W celu wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, prosimy poinformować naszą firmę o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia – kliknij tutaj

Jeżeli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Państwu potwierdzenie otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Dla szybszej obsługi zwrotu, zalecamy załączyć wypełniony formularz do paczki. W celu umożliwienia identyfikacji Państwa zamówienia, podczas wykonywania prawa do odstąpienia prosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska osoby, która składała zamówienie, oraz danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej), numeru zamówienia oraz informacji o towarach, co do których życzą sobie Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie od umowy. Pamiętaj, jeśli kupiłeś towar na firmę lub działalność gospodarczą, nie będziesz mógł odstąpić od umowy – nie masz wówczas statusu konsumenta.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane przez nas od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez naszą firmę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu z wykorzystaniem tej samej formy płatności, jaka została wykorzystana przy transakcji pierwotnej, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę płatności; nie zostaną Państwo obciążeni jakimikolwiek opłatami wynikającymi z takiego zwrotu. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów.

Zobowiązani będą Państwo odesłać towary na adres podany poniżej:

ModneSzkraby Monika Szymańska
ul. Południowa 59
61-475 Poznań

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten będzie zachowany, jeżeli nadadzą Państwo towary przed upływem czternastodniowego (14 dni) okresu.

Będą Państwo zobowiązani do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów.

Nasza ocena zmniejszenia wartości towarów

W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów powinni Państwo obchodzić się z nimi i sprawdzać je z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mogliby Państwo to zrobić w sklepie. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanych od Państwa kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Mogą Państwo otworzyć opakowanie i sprawdzić towar z odpowiednią ostrożnością. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Prosimy pamiętać, że w okresie, w którym posiadają Państwo towary, do czasu ich zwrotu do nas, ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

Prawo i sądy właściwe

Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu a sądy w Polsce mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące oferty produktowej, zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru, zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego: + 48 697 695 115, mailowego: sklep@modneszkraby.pl

Godziny pracy Działu Obsługi Klienta

Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 do 16:00.

Nieczynne w soboty, niedziele i święta.

Siedziba firmy
ModneSzkraby Monika Szymańska
ul. Południowa 59
61-475 Poznań

Adres magazynu
ModneSzkraby Monika Szymańska
ul. Południowa 59
61-475 Poznań

Adres rejestrowy
ModneSzkraby Monika Szymańska
ul. Południowa 59
61-475 Poznań

WYMIANA TOWARU

Wymiana towaru to nic innego jak skorzystanie z prawa do zwrotu i złożenie nowego zamówienia. Taka organizacja daje Państwu pełną kontrolę i pozwala przeprowadzić operację szybko i sprawnie. Zapraszamy do złożenia i opłacenia nowego zamówienia, a my w międzyczasie przyjmiemy Państwa zwrot i zwrócimy należność.

Produkt został dodany do porównywarki